Trắc nghiệm “văn minh” trực tuyến – online literacy

Posted by & filed under Courses.

Trắc nghiệm "văn minh" trực tuyến - online literacy

Bài trắc nghiệm miễn phí về văn hóa trực tuyến hay còn gọi là online literacy. Literacy là cách ám chỉ các loại kiến thức, kỹ năng hay kinh nghiệm mà một người phải có ở một trình độ. Ví dụ, bạn nói bạn học cấp 3, thì bạn phải biết cộng trừ nhân chia, […]