1. Học tiếng vượn sau khi biết tiếng khỉ

Posted by & filed under Học tiếng Anh.

1. Học tiếng vượn sau khi biết tiếng khỉ

Việc đầu tiên khi cần học một môn nào đó, có lẽ là xem xét: nguồn gốc, cách thức và mục tiêu môn học. Ngoại ngữ cũng vây. Trong bài này, ME sẽ tổng hợp một cách tổng quát nhất về nguồn gốc và cách người ta phân loại các thứ tiếng. Sau đó mới […]

Học tiếng qua phim phò có hiệu quả?

Posted by & filed under Học tiếng Anh.

Học tiếng qua phim phò có hiệu quả?

… và tại sao “học mà chơi” là 1 lý do làm nên sự ì ạch trong mọi mặt. Khi học tiếng, một trong các cách luyện tập hay “gặp” nhất là xem phim xem phò (hoặc nghe nhạc) tiếng nước ngoài rồi nói rằng mình đang học thứ tiếng đó. Sự thực thì hiệu […]

Tiếng Anh có bao nhiêu thì (thời) ?

Posted by & filed under Học tiếng Anh.

Tiếng Anh có bao nhiêu thì (thời) ?

… và 1 lý do tại sao học tiếng Anh mãi mà vẫn không khá. Tiếng Anh chỉ có 2 thì, đó là quá khứ và hiện tại, và chỉ vậy mà thôi. Copyright: Banalities Một trong số các thủ thuật của marketing đó là làm màu sản phẩm và marketing giáo dục cũng vậy. […]

Vận dụng dấu má của tiếng Việt vô tiếng Anh

Posted by & filed under Học tiếng Anh.

Vận dụng dấu má của tiếng Việt vô tiếng Anh

… hay cách phát âm tiếng Anh dùng dấu tiếng Vịt (được 80%). Trong khi học tiếng Anh, có nhiều người cho rằng tiếng Anh không có dấu má gì tức là không có mũ móc như trong ê ơ tiếng Việt, và không có sắc-huyền-hỏi-ngã-nặng nên hệ quả là một vài người tôn sùng […]

Các corpus từ của tiếng Anh hiện đại

Posted by & filed under Học tiếng Anh.

Các corpus từ của tiếng Anh hiện đại

… hay cách tìm các nhóm essential words mà chúng ta cần biết. Bởi vì tiếng Anh có rất nhiều từ vựng, cỡ khoảng trên 1/2 tỷ từ cho tới nay, thế nên việc học 1 cách tổng quát các từ vựng coi như là bất khả thi :). Nói về luật thì có, như […]