Một số cách tốc ký tiếng Việt (kèm phần mềm)

Posted by & filed under Learn Vietnamese.

Một số cách tốc ký tiếng Việt (kèm phần mềm)

… đặc biệt có ích cho những người mới làm quen với PC, hoặc gõ phím còn chậm chưa làm anh hùng được, hoặc là dân Tây muốn gõ tiếng Vịt! Đối với đa phần người dùng Internet thì cách gõ tiếng Việt như nào thực ra cũng không quan trọng lắm, bởi vì mỗi […]

Học ngoại ngữ tổng quát như nào?

Posted by & filed under Learn Vietnamese.

Học ngoại ngữ tổng quát như nào?

… or How to learn any language right way? Right way được định nghĩa như là một cách học đúng và chuẩn, bất kể sự hạn chế về thời gian hay năng lực của bản thân. Nếu lười, thì chúng ta cần lâu hơn và nếu ngu hơn người như ME thì chúng ta cũng […]

Học tiếng Việt có khó?

Posted by & filed under Learn Vietnamese.

Học tiếng Việt có khó?

… or Is it hard to learn a language such as Vietnamese? Có rất nhiều huyền thoại về học ngoại ngữ, trong đó có huyền thoại của người Việt “Phong ba bão táp không…” Trong thế giới của các thứ tiếng (9000, nay chắc còn 3000 do tuyệt chủng bớt rồi, và khoảng 80 được […]