Trang này lưu thông tin về Brasil, một quốc gia ở phía Nam Châu Mỹ. Các vấn đề có thể đề cập tới, không chỉ dừng lại ở: các địa điểm nổi tiếng, danh nhân cũng như doanh nhân và các tục lệ hay tín ngưỡng truyền thống bản địa…

Các phân loại ở trang này dựa trên Google Maps APIv3, giúp phân chia tất cả các bài post có lưu geodata thành các thể loại / tiểu mục nhỏ, cụ thể là thành các quốc gia khác nhau mà nếu bài đó thuộc về đâu thì excerpt bài đó xuất hiện trên quốc gia đó. Các thông tin geodata là tự chế theo cách hiểu của người viết.

World Map
Copyright: Sherrie Thai

  • Mò?

    km
Muốn xem tất cả địa điểm trên 1 bản đồ? Hãy tới Atlas!
Bản đồ: Google Maps; Thông tin: rongsay.info;
Đăng ký nhận tin qua email
(spam ít nhất 1 lần 1 tuần)

Chém gió

lần chém

Comments are closed.