Trang này lưu trữ thông tin về các hộ nhà giàu ở Việt Nam, một quốc gia thuộc phía Đông Nam châu Á. Các vấn đề có thể đề cập tới, không chỉ dừng lại ở: tổng tài sản của các hộ, xuất phát điểm hay quê quán cũng như các lĩnh vực ngành nghề và các thú chơi như mua bò, mua xe, mua đồng hồ… mà họ có thể tham gia.

Tiêu chí để để xếp hạng là có sự nổi tiếng / scandal (Google có trên 100 pages), có trên 10 tỷ (tức là gấp 100 lần mức thu nhập binh quân ở Việt Nam) và có đủ thông tin để đoán mò hê hê. Xem thêm ở đây các thông tin khác về cách thức tính tổng tài sản.

Các phân loại ở trang này dựa trên Google Maps APIv3, giúp phân chia tất cả các bài post có lưu geodata thành các thể loại / tiểu mục nhỏ, cụ thể là thành các vùng miền khác nhau mà nếu người đó thuộc về đâu thì thông tin về người đó xuất hiện trên vùng miền đó. Các thông tin geodata là tự chế theo tìm hiểu của người viết.

World Map
Copyright: Sherrie Thai

  • Mò?

    km

Muốn xem tất cả bài viết chứa địa điểm trên 1 bản đồ? Hãy tới Atlas!
Bản đồ: Google Maps; Thông tin: rongsay.info;
Đăng ký nhận tin qua email
(spam ít nhất 1 lần 1 tuần)

Chém gió

lần chém

Comments are closed.