Posted: , filed under Học tiếng Anh. Edit: 15 October 2015

Một số quiz thích hợp cho test online, dùng WP làm e-learning.

_DSC0190Photo: NR Acampamentos

. Flashcard:

[qdeck] [q] Hình nào chỉ con tó?

Dreieck.svg Viereck1.jpg Kreisfläche bestimmen.png [a] Number 1 nhé.
[/qdeck]

.Flashquiz

[qwiz] [q] 2?
[c] 1
[c*] 2
[c] 3

[f] No.
[f] Nice job!
[f] No.

[/qwiz]
Đăng ký nhận tin qua email
(spam ít nhất 1 lần 1 tuần)

Chém gió

lần chém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *