Posted: , filed under SEO. Edit: 23 November 2015

… từ góc nhìn của 1 user bình thường, thêm 1 tý marketing advertiser và 1 chút developer.

Việc Quản lý chung:

TV HostPhoto: Karthik Pasupathy Ramachandran

1.Các tài khoản:
Email: dùng [email protected] quản lý abc.xyz, @google forward tới @yahoo và đọc tại @yahoo, tại sao? Tự trả lời 🙂
Host: quản lý duy nhất 1SSH/1FTP, >1 MySQL, bookmark link cpanel lên thanh bar
DNS/CFlare: quản lý 3-5 sites trên 1 email, tái sao? Tránh bị phát hiện hàng loạt do lần ngược dns CF, cái này khá dễ dàng
Tên miền: đăng ký .com hoặc .xyz, với mỗi site lấy thêm blogspot và wp.com
Google Apps, Google Webmaster (sitemap), Analytics, Adsense và StatCounter

2.Chọn mua tên miền

Nên yêu cầu chuyển DNS về ns1(->4).everydns.net để dễ dàng quản lý. Đây là bậc trung gian quản lý riêng tên miền với nhiều công cụ. Tuy nhiên có những nơi đăng ký tên miền không cho phép DNS trung gian bởi vì có bước kiểm tra IP của tên miền (bản ghi A) có dùng DNS (bản ghi NS) đã được đăng ký trong số DNS của chính dịch vụ nơi đó hay không? Khi đó sẽ không thể cấu hình một số bản ghi cho tên miền!

  3.Chọn 1 loại host

  Chú ý ghi nhớ các thông số về username và password cho Account, FTP, SQL. Nếu host cho phép các thao tác trực tiếp về tên miền thì lưu ý bản ghi NS ở bước 5.

  4.Tiến hành cài đặt các script

  Làm trên localhost trước, sau đó ftp hoặc git lên live host sau. Tối ưu lại database và image bằng PhpMyAdmin-Notepad và FTP Client-Photoshop nhằm giảm kích thước và thời gian load trang Web. (Chuyên đề riêng)
  Sau đó bắt đầu upload các tệp tin lên host thực.

  5.Tiến hành các bước ghép domain-host

  Nếu dùng Everydns.com, vào trong CP để add các tên miền cần cấu hình (không có đầu www.). Còn không thì vào CP cấu hình tên miền được cung cấp khi đăng ký.

  Sau đó, cài đặt các bản ghi:

  -Bản ghi tên miền-A-IP của host. Nếu dùng host chia sẻ chung hoặc loại host miễn phí không cung cấp sẵn IP thì dùng lệnh trong DOS: ping tên_miền để xác định IP. Ngoài ra có thể dùng các network-tools trực tuyến để ping.

  -Sau khi có bản ghi A, dùng các bản ghi CNAME để:
  +Nặc danh các tên miền khác cùng trỏ về IP ở bản ghi A nêu trên(dạng www.tên_miền-CNAME-tên miền)
  +Cài các tên miền con cho tên miền chính ở bản ghi A nêu trên (dạng forum.tên_miền-CNAME-tên miền).
  +Cài đặt Google Apps cho tên miền với các dịch vụ như mail, docs, site… trong đó: 1 bản ghi CNAME bắt buộc để xác thực chủ tên miền (nếu dùng host thì có thể xác thực bằng cách upload 1 tệp tin), từ 0->4 bản ghi CNAME tuỳ chọn cho việc liên kết tên miền các dịch vụ trên sang dạng ngắn gọn, dễ nhận biết.
  Riêng đối với Gmail thì cần thêm 1->5 bản ghi MX có ở trong hướng dẫn Gapps. Đồng thới phải xoá bản ghi MX dùng cho thư điện tử hiện đang có trên host.

  -Tiếp đến, nếu cần cấu hình sub domain, addon domain hay park domain trực tiếp trên host thì phải thêm từ 2 đến 5 bản ghi NS. Các NS này nằm ở DNS của host và chúng sẽ được chuyển 1 phần việc quản lý tên miền. Trong trường hợp thêm các tên miền con thì sẽ có một thư mục có tên dạng forum.tên_miền nằm ở thư mục gốc của host, tức cùng với thư mục htdocs. Nếu addon thì cũng có 1 thư mục mới tương tự. Còn nếu park thì không tạo thư mục mà chỉ chuyển cấu hình ở DNS của host.

  Hết.

  (Copy from T1/2010)

  Đăng ký nhận tin qua email
  (spam ít nhất 1 lần 1 tuần)

  Chém gió

  lần chém

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *